15 d'octubre de 2021

Llei 39/2015 – Procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud del
interessat: Novetat. En el termini de 15 dies des de l’expiració del
termini màxim per resoldre, l’Administració tindrà que expedir d’ofici
el corresponent certificat del silenci (art.24.4)
S’estableixen determinats supòsits on el silenci, tindrà caràcter
desestimatori.

Documents relacionats.

Notícies

|

octubre 18, 2021

Notificacions electròniques

Obligatorietat de rebre notifiacions per mitjans elèctronics agència tributària de Catalunya. Documents relacionats. […]

Notícies

|

octubre 18, 2021

Modificacions àmbit laboral del 2019

Avui dia 16/03/2020 s’ha aprovat el Reial Decret Llei 8/2020, sobre mesuresextraordinàries, per tal de fer front a l’ impacte econòmic i social del […]

Notícies

|

octubre 18, 2021

Mesures d’àmbit Laboral COVID19

Avui dia 16/03/2020 s’ha aprovat el Reial Decret Llei 8/2020, sobre mesuresextraordinàries, per tal de fer front a l’ impacte econòmic i social del […]
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!